สื่อการสอน

คู่มืออักษรเบรลล์ ฉบับปรับปรุง 2564 คู่มือมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ในประเทศไทย  ดาวน์โหลดไฟล์ pdf   จิ้มเบาๆ
ใบงาน สื่อการสอน แบบฝึกหัดวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ใบงาน เรื่อง จำนวนคู่-จำนวนคี่  Cr. ครูลัดดา ดาวน์โหลดชุดที่ 1  จิ้มเบาๆ ดาวน์โหลดชุดที่ 2...