How to

โปรแกรมแปลงเสียงเป็นตัวอักษร รองรับทุกภาษา โปรแกรมแปลงเสียงเป็นตัวอักษรรองรับทุกภาษา ใช้งานง่าย ได้ผล 100 % หลายคนคงเจอปัญหางานสัมภาษณ์ที่ต้องมาคอยนั่งแกะเสียงเเละจัดพิมพ์ แต่ปัญหานั้นจะหมดไปด้วยโปรแกรม Sound Transcriber ขั้นตอนการใช้งาน เปิดโปรแกรมขั้นมา เลือกภาษาของวีดิโอ เลือกไฟล์เสียง หรือ ไฟล์วีดิโอ...
วิธีเช็คว่าดิสก์ของเราเป็น MBR หรือ GPT MBR และ GPT เป็นรูปแบบของพาร์ทิชั่นที่ได้รับความนิยมสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows เป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น HDD (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) หรือ SSD (Solid-State Drive)...