Privacy-Policy

Privacy-Policy -นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ครูต๋อยดอทคอม (Krootoi.com)  มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและอำนวยการความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต รวมทั้งดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้งานทุกท่าน เราจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สำหรับการใช้บริการของเราข้างต้น ผ่านทางช่องทาง ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ krootoi.com  และหน้าเว็บไซต์ย่อยต่าง ๆ ภายในโดเมน krootoi.com และ  (ต่อจากนี้จะเรียกรวมว่า “เว็บไซต์”)
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทางอีเมลภายใต้โดเมน krootoi.com  (ต่อจากนี้จะเรียกรวมว่า “อีเมล”)
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทางระบบ Messenger  (ต่อจากนี้จะเรียกรวมว่า “แอปพลิเคชั่นสนทนา”)
การทำแบบสอบถาม (Survey)

ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน ปรับปรุง เพิ่ม ลบ และแก้ไขคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลาและจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบด้วยการอัพเดตคําชี้แจงบนเว็บไซต์โดยการระบุข้อความว่า “ปรับปรุงใหม่ล่าสุด” บริเวณลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังหน้า “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เป็นระยะเวลา 30 วัน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรับปรุงแล้วจะถือว่านำมาใช้แทนคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่ผ่านมาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมจากเรา ท่านรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่เก็บรวบรวมหรือประมวลผลโดยเรา (รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในความครอบครองของเรา) จะได้รับการประมวลผลตามข้อกําหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเวอร์ชันล่าสุดที่ปรากฎบนเว็บไซต์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดและ วิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย การคุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย การรักษาความลับ และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยทางเว็บไซต์มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” โดยมีเจ้าของเว็บไซต์เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ส่วนท่านถือเป็น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ตามกฎหมายนี้

การรวบรวมข้อมูล

ทางเว็บไซต์จะรวบรวมข้อมูลและรักษาข้อมูลที่ท่านกรอกลงบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ หรือที่มอบให้กับเราผ่านทางอีเมล หรือ แอปพลิเคชั่นสนทนา หรือ ในการทำแบบสอบถาม (survey) ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างได้ แต่ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์บนเว็บไซต์ของเราและการบริการของเราทั้งหมดได้ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม มีดังนี้

ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล
ข้อมูลการติดต่อ เช่น ภูมิลำเนา  อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address MAC Address Cookie ID
ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ เช่น หมายเลขไอพี (IP address) ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง เว็บ (Web Page) ที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์
การใช้เว็บไซต์ของเรา ซึ่งมีการใช้คุกกี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล
การยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ หรือสมัครใช้บริการต่าง ๆ กับเรา

สำหรับการใช้บริการ  ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล ภูมิลำเนา และ ข้อมูลการติดต่อ ทางเว็บไซต์ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอม และ รับทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือมากกว่าตามแต่ที่กฎหมายระบุไว้ นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ให้ข้อมูลกับทางเว็บไซต์

การใช้ข้อมูลที่รวบรวม

ทางเว็บไซต์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

จุดประสงค์ในการบริหาร เช่น การประมวลผล การยืนยัน การปฏิบัติ และการดำเนินการธุรกรรมและคำร้องขอของท่านสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุงการบริการของเว็บไซต์
จัดหาข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการ และการดำเนินการทางการตลาดรูปแบบใหม่ และเหมาะสมสำหรับท่าน
เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการของทางเว็บไซต์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว
พันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกับเรา หรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจมีการนำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงการบริการทางเลือกดังกล่าว เราอาจจะมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับพันธมิตรเหล่านั้นเป็นครั้งคราว
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดหรืออนุญาต เช่น เพื่อป้องกันตนเองจากความรับผิด เพื่อตอบรับหมายศาล การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม คําร้อง หมายศาล หรือการดำเนินการอื่นๆ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายอนุญาต เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของทางเว็บไซต์ ผู้ใช้งานของเรา หรือผู้อื่น

ทั้งนี้ ทางเว็บไซต์จะไม่กระทำการใช้ข้อมูลที่รวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ได้แจ้งกับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม

ในกรณีที่ทางเว็บไซต์ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ทางเว็บไซต์จะบันทึกการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

การส่งต่อข้อมูลที่รวบรวม

เราอาจจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลต่อไปนี้

หน่วยงานรัฐ หน่วยงานด้านกฎหมาย บุคลากรด้านความปลอดภัยและความมั่นคง ในกรณีที่มีการร้องขอตามกฎหมาย
ผู้วิเคราะห์ข้อมูล หน่วยงานด้านการตลาด ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการบุคคลที่สาม พันธมิตรหรือผู้ให้บริการทางธุรกิจ คู่สัญญาที่มีการตกลงทางธุรกิจหรือสัญญากับมูลนิธิฯ และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่สามารถแสดงหลักฐานว่าท่านได้อนุญาตให้เรามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามดังกล่าว

ในกรณีที่ทางเว็บไซต์ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์กรระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เว้นแต่เป็นกรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 28 (1) – (6)

คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมสร้างขึ้น ประกอบไปด้วยข้อมูลบันทึกข้อมูลการท่องเว็บ ซึ่งได้รับการดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่าน เว็บไซต์ของเราประกอบด้วยคุกกี้ ดังต่อไปนี้

คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics

เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณต้องการ คุณอาจตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อไม่ให้ยอมรับคุกกี้ ส่วน “ช่วยเหลือ” ของแถบเครื่องมือบนเบราเซอร์ส่วนใหญ่จะบอกวิธีปิดการใช้งานคุกกี้

ผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ในกรณีที่ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การให้ความยินยอมของท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนท่านด้วย

เราไม่สามารถจำแนกอายุของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านเป็นผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ท่านไม่ได้รับทราบหรือได้รับการยินยอมจากท่าน ท่านสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าวได้โดย ติดต่อเรา

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

สิทธิในการแจ้งให้ทราบท่านสามารถทราบรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น)
สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล:ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ถึงกำหนดเวลาที่บริษัทจะต้องทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธิระงับการทำลายและให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อไปได้
สิทธิในการเข้าถึง ขอสำเนา หรือให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง หรือรับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมว่าบริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบสำเขาข้อมูลให้แก่ท่านด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
สิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจบริษัทในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน โดยสามารถร้องขอใช้สิทธินี้ได้โดย ติดต่อเรา
สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้ ดังต่อไปนี้
6.1.  ข้อมูลของท่านไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน
6.2.  เมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอม และบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
ท่านสามารถติดต่อมายังเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุงข้อมูลลงในเว็บไซต์ ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

แชร์หน้านี้